Dark Light

In het kader van techniek in het onderwijs ontwikkelde ik twee artikelen voor de Kennisbank van Buzz010. Het eerste artikel biedt een overzicht van techniek excursies en mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling binnen Rotterdam e.o. Ik verzamelde hiervoor alle benodigde informatie en maakte er een helder overzicht van voor scholen in Rotterdam.

Het voorbeeld van Basisschool Mullerpier bleek zo waardevol dat ik, op mijn advies, een aanvullend interview hield, waarin we andere scholen inspireren hoe ze techniek als pijler kunnen integreren in hun curriculum.

Lees de artikelen hier:
De boeiende wereld van techniek
Techniek als pijler in het curriculum

Gerelateerde projecten